© Christer Carlsson.


Lokalbefolkningen följer de tävlande när de stannar för service.