© emotorsport.se


Anders Fredriksson lotsar Eyvind Brynildsen i det Norska Mästerskapet.