© emotorsport.se


Torstein Eriksen är en meriterad och väl anlitad co-driver, tar nu platsen permanent bredvid Mads Östberg!