© emotorsport.se


Störst press på sig har Pontus Tidemand att leva upp till fansen höga förväntningar.