© Anders Westlund.


Adam Westlund och Ditte Kammersgaard redo för Rally Transilvania, deltävling i Hyundai Racing Trophy och TER-serien.