© Anders Westlund.


Vid förra veckans tester nötte de tävlande många mil, svensken han med 18 mil på de varma asfaltvägarna.