© Anders Westlund.


Adam på plats för test ihop med Joachim Sjöberg och mentorn Fredrik Åhlin.