© emotorsport.se


South Swedish Rally inleddes på Millebygden för Victor och Ida.