© Anders Westlund.


Bilarna i Hyundai Racing Trophy uppradade för start, enhetsbilar baserade på Hyundai i20.