© Anders Westlund.


Allt mer upptorkande väder under efteriddagen, andratid på de sista sträckorna.