© Geoff Ridder.


Hayden Paddon favorit, enda tävlignen han inte vunnit på hemmaplan.