© emotorsport.se


Tysken Siegfried Mayr är flitig gäst i VOC serierna - nu har stora delar av vintersäsongerna för VOC bokats upp.