© Anders Blomqvist.


Dennis Rådström och Johan Johansson kör tävling var helg - nu Finnskogsvalsen på hemmaplan.