© emotorsport.se


Både CG Wilke och Snapphanarna har all anledning att fira, tävlinen på SM kalendern 2020 efter avhopp.