© emotorsport.se


Mathias Waldegård hoppade på kort varsel in i en av Team Tidös Porschar.