© emotorsport.se


Roger Samuelsson och Robin Friberg åker även de Porsche, har några Safari Rallyn bakom sig md nummer 10 på dörren.