© Mats Myrsell.


Svenska Tractive gänget gör genomgång på Anders och Ingrid Johnsens Ford Sierra.