© Hyundai Motorsport.


Händelserik och lärorik helg för Oliver Solberg i Safari Rally Kenya.