© Rally Sweden.


Föreningslivet går inte lottlöst under Rally Sweden. I fjol 65 föreningar dela på närmare tre miljoner för sina värdefulla insatser.