© www.patriksandell.com


Patrik och Emil på målrampen i Karlstad.