© Josef Petru.


Anders och Ingrid Johnsen kör årets tredje Em deltävling för Historiska bilar.