© Anders Johnsen.


Oturshelg för båda Svenskbilarna i Historiska EM.