© Ted Malm.


Ted och Katharina Malm redo för säsongen med tre bilar, den svarta Volvon byggs om för grus. En ny är köpt för gruset och så Volvo PV för Appendix K.