© Anders Johnsen.


Mats och Esko summerar resultaten efter dagen, nu service och nattvila.