© Anders Johnsen.


Anders och Ingrid Johnsen kör in som åtta totalt och sexa i klassen.