© HRM.


I HRM-teamets verkstad har det jobbats flitigt sedan branden i Österrike, en ny bil klar för start till Mats Myrsell och Esko Junttila.