© emotorsport.se


PG och Anders laddade hårt, slutar två och är nära nytt SM Guld.