© Björn Nilsson.


Med tilltuffsad framskärm på Escorten far Rolf Skoghag mot målet på en av lördagens sträckor.