© emotorsport.se


Lucas och Ida igenom fredagen i Cimbern Rally, drivaxelproblem förstörde på slutet av dagen, men nu service inför lördagens fortsättning.