© Anders Karlsson.


BMW´n snart klar för första testerna - Anders Karlsson förbereder sig för Rally Lima.