© Anders Karlsson.


Kontoret i BMW´n redo inför säsongen för Anders.