© Anders Johnsen.


Det var inte svårt att hitta vad som skulle bytas när ekipaget kom tillbaka till service.