Så här ser skisserna ut på Tanner Foust X Games Fiesta.